Litter Pans

Moderna - Comfy Deluxe - Hooded Litter pan
Can-Pet # PK Size UPC
8885 Olive - 23x17.3x16.2
5 412087 015726
Moderna - Diamond - Hooded Litter pan
Can-Pet # PK Size UPC
8875 Black - 17.5x17.5x16
5 412087 020416
Moderna - Flip Cat - Corner Hooded Litter Pan
Can-Pet # PK Size UPC
8871 Blueberry - 22.1x17.5x14.3
5 412087 00975 6
8872 Warm Grey - 22.1x17.5x14.3
5 412087 00963 3
Moderna - Flip Cat - Hooded Litter Pan (Jumbo)
Can-Pet # PK Size UPC
8866 Blueberry - Jumbo 22.7x17.3x16.3
5 412087 007325
8867 Warm Grey - jumbo 22.7x17.3x16.3
5 412087 007349
Moderna - Flip Cat - Hooded Litter Pan (Large)
Can-Pet # PK Size UPC
8861 Blueberry - Large 19.7x15.3x14.8
5 412087 00795 0
8862 Warm Grey - Large 19.7x15.4x14.6
5 412087 007967
Moderna - Hidden Planter - Litter Box Enclosure
Can-Pet # PK Size UPC
8921 1 - 19.5x19.5x19.1
5 412087 020607
Moderna - Lift to Sift - Litter Pan Set
Can-Pet # PK Size UPC
8894 1 - Large 19.7x15.1x9.5
5 412087 01318 0
8893 1 - Jumbo 22x16.8x10.7
5 412087 991143
Moderna - Scoop & Sift - Litter Scoop
Can-Pet # PK Size UPC
8904 1 - Warm Grey
5 412087 015979
Moderna - Smart Cat - Hooded Litter Pan
Can-Pet # PK Size UPC
8881 Blueberry - 21.5x15.4x15.9
5 412087 00980 0
8882 Warm Grey - 21.5x15.4x15.9
5 412087 00958 9
Moderna - Top Cat - Top Entry Litter Box
Can-Pet # PK Size UPC
8922 1 - 23.2x15.4x15
5 412087 015948
Moderna Casetta Camelia - Litter Box Enclosure
Can-Pet # PK Size UPC
8920 1 - Warm Grey
5 412087 01997 7
Moderna Handy - Litter Scoop
Can-Pet # PK Size UPC
8895 1 - Blueberry
5 412087 01852 9
8896 1 - Warm Grey
5 412087 01853 6
Moderna Handy Max - Litter Scoop
Can-Pet # PK Size UPC
8897 1 - Blueberry
5 412087 01942 7
8898 1 - Warm Grey
5 41208 701853 6
Moderna Handy Max - Litter Scoop with Caddy
Can-Pet # PK Size UPC
8899 1 - Warm Grey
5 412087 01998 4
Moderna Hercules-Maasai - Litter Pan & Rim
Can-Pet # PK Size UPC
8923 1 - 20.4x15.4x7.6
5 412087 017676
Currently viewing page 1 of 2